Om Din Sunde Side

Din Sunde Side er Prescribas online Sundhedsplatform. Det er her vi skaber overblik over sundhed, trivsel og vaner for medarbejdere og arbejdspladser i hele landet.

På Din Sunde Side er der mulighed for forskellige tilbud til arbejdspladser og medarbejder. Herunder:

Fælles for alle ydelserne er, at de minimum består af en spørgeramme, et online resultat samt målrettede vejledning til at blive klogere på, hvordan sundhedstilstanden kan forbedres.

Kategoriseringen og de bagvedliggende beregninger er udarbejdet og kvalitetssikret af Prescriba A/S og et tilknyttet fagteam.